Medlemskontigent og treningsavgift

For alle medlemmer i Christiania Taekwondo klubb påløper det en årlig medlemskontigent på kr. 50,-. Denne medlemskontigenten er et krav å ha separat for alle klubber i NIF som Christiania Taekwondo klubb er en del av. Denne kontingenten hjelper med å støtte klubbens drift og gir medlemmene visse fordeler, som for eksempel rettigheter til å delta i arrangementer og aktiviteter. Avgiften dekker også forsikring for skade på trening for alle medlemmer. 

Når det gjelder treningsavgiften er denne fastsatt som et årlig beløp/sum som er fordelt på 12 måneder.  Dette medfører at treningsavgiften også trekkes i de månedene/periodene det ikke er treninger, f.eks. påskeferie, sommerferie og juleferie. Christiania Taekwondo klubb benytter Vipps som vår primære betalingsløsning. Månedlige avgifter og medlemskontingenten vil bli fakturert/trukket  gjennom denne plattformen. For medlemmer som har spesielle behov eller ønsker andre betalingsmuligheter, oppfordrer vi dem til å ta kontakt med info@ctkd.no for å avklare alternativer. 

Priser fra 01.01.2024:

  • 370,- i måneden - Barn
  • 400,- i måneden - Ungdom
  • 400,- i måneden - Voksne
  • 199,- i måneden - Student

Vi tilbyr også en familiemoderasjon på 10% for 2 fra samme husholdning og 20% om man er 3 eller flere fra samme husholdning som er medlem i vår klubb. For å benytte seg av familiemoderasjon, oppfordrer vi medlemmene til å sende en e-post til info@ctkd.no med informasjon om de aktuelle familiemedlemmene og medlemskapene.

Vi forstår også at enkelte medlemmer kan være økonomisk vanskeligstilt. Derfor ønsker vi å gjøre oppmerksom på at klubben gir mulighet for økonomisk kompensasjon for å dekke treningsavgiften. Hvis du er i en økonomisk utfordrende situasjon og ønsker å søke om kompensasjon, vennligst send en e-post til info@ctkd.no. Vi behandler alle henvendelser konfidensielt og vil gjøre vårt beste for å støtte medlemmene i slike situasjoner.