Årsmøte

Submitted by
Hallgeir Betele
Publisert
20. februar 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Christiania Taekwon-Do klubb

Årsmøtet avholdes 21.03.2022 kl 19:00-20:00 i Bjørnsletta flerbrukshall, Åsjordet 5, 0381.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2022 til styret@ctkd.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, ctkd.no.

Se vedlegg